1

Topic: สร้างเว็บด้วยอะไรดี

เว็บ hellomyweb.com สวยดี ครับ เรียบๆ น่าใช้งาน
ไม่ทราบว่า ใช้เครื่องมืออะไรสร้างเว็บนี้ครับ smile

Re: สร้างเว็บด้วยอะไรดี

ใช้ codeigniter เขียนส่วนหลังบ้านครับ หน้าบ้านใช้ aptana เป็น editor ครับ