1

Topic: การเขียนเว็บ

จะเอา .doc ขึ้นเว็บทำยังไง และสามารถ งานใน เว็บทำยังไง

Re: การเขียนเว็บ

.doc ไม่สามารถใช้ทำเว็บไซต์ได้นะครับ เพราะโปรแกรมที่จะเปิดไฟล์นี้ได้นั้ืนมีเพียง microsoft word เท่านั้น ดังนั้นเราต้องแปลงไฟล์นี้ให้เป็น .html ก่อนครับ วิธีแปลงก็ให้เปิดเอกสารใน word แล้วคลิก save as จากนั้นเลือกไฟล์ html ครับ