Topic: การทำระบบ login สมัครสมาชิก

คือหน้าเว็บก็สร้างฟอร์มปกติแล้วครับ แต่อยากทราบว่าโค๊ดphpที่เอาไว้เช็ค เช่น
///
<?
session_start();
$hostname = "localhost"; //ชื่อโฮสต์
$user = ""; //ชื่อผู้ใช้
$password = ""; //รหัสผ่าน
$dbname = "test"; //ชื่อฐานข้อมูล
$tblname = "user_login"; //ชื่อตาราง
// เริ่มติดต่อฐานข้อมูล
mysql_connect($hostname, $user, $password) or die("ติดต่อฐานข้อมูลไม่ได้");
// เลือกฐานข้อมูล
mysql_select_db($dbname) or die("เลือกฐานข้อมูลไม่ได้");

// คำสั่ง SQL และสั่งให้ทำงาน
$sql = "select * from $tblname where user_log='$username_log' and pass_log='$password_log'"; //เช็คค่าข้อมูลที่ส่งมาจากฟอร์ม
$dbquery = mysql_db_query($dbname, $sql);

// หาจำนวนเรกคอร์ดข้อมูล
$num_rows = mysql_num_rows($dbquery);
if($num_rows==1){
header("location:http://www.webthaidd.com"); //ไปไปตามหน้าที่คุณต้องการ
}else {
$code_error="<BR><FONT COLOR=\"red\">ข้อมูลที่คุณกรอกไม่ถูกต้อง กรุณา Login ใหม่อีกครั้ง</FONT>";
session_register("code_error");
header("location: form_login.php"); //ไม่ถูกต้องให้กับไปหน้าเดิม
}
?>
///

ต้องเก็บไฟล์นี้ไว้ที่ไหนในhostครับ  public_html เลยหรือว่าสร้างไฟล์เดอร์แยก แล้วมันจะลิ้งกันยังไง งงครับ

Re: การทำระบบ login สมัครสมาชิก

จาก code ที่เขียนมาไม่ต้องแยกไฟล์ครับ เวลาใช้ก็เรียกไฟล์นี้ได้เลยครับ

ในกรณีที่มีการแยกไฟล์ติดต่อฐานข้อมูลให้ใช้คำสั่ง include (ชื่อไฟล์ที่ต้องการเรียก) ดูตัวอย่างตามนี้ครับ http://php.net/manual/en/function.include.php